Agenda conducerii 2023

Ianuarie

10.01.2023, ora 11.00, Instituția Prefectului, Municipiul București, ședință de lucru

17.01.2023, ora 17.00, Consiliul Investitorilor Străini, eveniment aniversar – 25 ani

Februarie

Martie

15.03.2023, ora 10.00, on-line, Ședința de închidere a proiectului 21RO12 STRENGTHENING THE ECONOMIC REGULATION OF THE SOLID WASTE SECTOR, respectiv ”Consolidarea reglementării economice a sectorului deșeurilor solide (RO)” – Contract Nr. REFORM/SC2021/098, beneficiar A.N.R.S.C. finanțat prin DIGI REFORM

21.03.2023, ora 10.00, atelier de lucru în sistem on-line, ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ÎN MOLDOVA CENTRALĂ –  Reglementarea economică și stabilirea tarifelor pentru operarea sustenabilă a activelor publice în condiții de suportabilitate
a consumatorilor de apă

21.03.2023, orele 14.00, Palatul Victoria, Sala Transilvania, reuniunea în format decizional a Grupului de lucru interministerial pentru asigurarea abordării integrate a finanțărilor pentru sectorul apă canal și monitorizarea îndeplinirii condițiilor specifice solicitat de COM în contextul cauzei 2018/2109

28.03.2023, orele 10.00,  ședința Comisiei pentru industrii și servicii din cadrul Camerei Deputatilor pentru sustinerea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 

Aprilie

20.04.2023, ora 09.30, Conferința Ieșirea din criza deșeurilor, organizator Antena 3

Mai

30.05.2023, ora 11.00, conferința ’Soluțiile momentului la criza deșeurilor. Putem vorbi de sustenabilitate, colectare, reciclare și economie circulară  în România?’’, Crowne Plaza, sala Orhideea

23.05.2023, ora 09.00, ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din Camera Deputaților pentru dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006

Iunie

12.06.2023, ora 17.00, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic din camera Deputaților  pentru dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006.

08.06.2023, ora 10.00, Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020 – a XIV-a reuniune, Brașov

Iulie

13.07.2023, ora 09.30,Conferința Națională “Drumul spre dezvoltare și viață civilizată ~ extinderea infrastructurii de apă și canalizare in Ilfov” organizator CNN – Antena 3

August

31.08.2023, participare la desfășurarea celei de a -V-a ediții a Forumului „Water Loss BALKANS”, Constanța

Septembrie

05.09.2023, ora 12.00, ședința Comisiei economice, industrii si servicii a Senatului României pentru dezbaterea propunerii legislative pentru completarea art. 36 indice 4 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 – L 409/2023.

12.09.2023, ora 12.00, ședința Comisiei economice, industrii și servicii a Senatului României pentru dezbaterea propunerii legislative pentru completarea art. 36 indice 4 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 – L 409/2023.

13.09.2023, ora 09.30, ședința Comisiei pentru administratie publică a Senatului României pentru dezbaterea propunerii legislative pentru completarea art. 36 indice 4 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 – L 409/2023.

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

 04.12.2023, de la ora 17.00, ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului la Camera Deputaților pentru dezbaterea propunerii legislative pentru completarea art. 36 indice 4 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 – Bp. 315/2023.