Asociația Română pentru Managementul Deșeurilor A.R.M.D., a organizat în perioada 27-29 iunie 2018, la cea de a – VIII – a ediție a conferinței internaționale A.R.M.D. – ISWA- Internațional Solid Waste Association, cu tema – ECONOMIA CIRCULARĂ – PROVOCĂRI, ȚINTE ȘI SOLUȚII PENTRU ROMÂNIA. Acest eveniment și-a propus să analizeze și să evalueze situația actuală din România în domeniul gestionării deșeurilor și să prezinte soluții de succes din țările Uniunii Europene și din alte state privind managementul performant al deșeurilor

         La conferință au participat domnul Peter Hodecek, membru în conducerea Federației Europene pentru Managementul Deeurilor i Servicii de Mediu, doamna Vanya Veras, Secretar General al Asociației Deșeurilor Municipale din Europa, domnul Jean Tilly, reprezentantul Jaspers, reprezentanți ai autorității administrației publice locale și județene,  reprezentanți ai operatorilor serviciului de salubrizare din România iar delegația  A.N.R.S.C. a avut ca reprezentanți pe domnul președinte Bogdan Petru ALEXA, domnul director general Iulian Băndoiu, doamna director Livia Băndoiu și domnii Caraman Mihai și Stercu Tănase din partea Agenția Teritorială Sud Est.

     Domnul Bogdan Petru ALEXA, a adresat un cuvânt înainte tuturor participanților, prin care a subliniat avantajele adoptării modelului economic privind economia circulară și a precizat că tranziția  României către o economie circulară,  în conformitate cu noua  ideologie a U.E. privind resursele i deșeurile este un proces anevoios și de lungă durată, care presupune conștientizarea opiniei publice. De asemenea, a menționat faptul că în acest context,   colectarea separată  a deșeurilor municipale este un proces  imperativ la care trebuie să se implice toți participanții la piața acestor servicii – autorităţile administraţiei publice locale,  operatorii activității de colectare,  utilizatorii – persoane fizice si juridice.

       Președintele A.N.R.S.C. și-a exprimat convingerea că  implementarea  Sistemelor de Management  Integrat al Deşeurilor la nivel județean se va finaliza cu succes și va duce în cele din urmă la atingerea intelor asumate în sectorul deșeurilor municipale și la implementarea colectării separate.

        Domnul Bogdan – Petru ALEXA, a mulțumit tuturor participanților și a precizat totodată faptul că instituția pe care o reprezintă a avut o colaborare bună cu Asociația Română pentru Managementul Deșeurilor și că, în continuare, prin eforturi comune, cele două entități vor conlucra la identificarea unor soluții de bune practici pentru obținerea unor rezultate viabile, în concordanță cu prevederile  europene.