Operaţiunile de stropire şi spălare a căilor publice se pot executa tot timpul anului, în funcţie de condiţiile meteorologice, fiind interzise numai în perioadele în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 56 alin. (3) din Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Întrucât decontarea se face din bugetul local, executarea operațiunilor de stropit și spălat căi publice trebuie bugetată şi aprobată de către Consiliul local.

Alte articole