Anunțuri de interes public

ANUNȚ REZULTAT SELECȚIE PARTENER

ANUNŢ SELECŢIE PARTENER

ÎN CADRUL CERERII DE PROIECT POCA IP 12/2018 Întărirea capacității administrative a Autorității Naționale e Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea și monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice”