Autoritatea Națională  de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de  Utilități Publice

Avizare/aprobare prețuri/tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apa și de canalizare