DI ACIKGOZ CARMEN
DI ALEXA PETRU BOGDAN Presedinte
DI ALEXA PETRU BOGDAN
DI BĂDĂRĂU CONSTANTIN-SORIN
DI BAJAN FELICIA
DI BĂNDOIU LIVIA
DI BĂNDOIU IULIAN
DI BĂNDOIU LIVIA
DI BERINȚAN GRIGORE
DI BREZEANU GEORGETA
DI CADOR ANCA CORINA
DI CĂPÂLNEANU ADRIAN
DI CARAMAN MIHAI
DI CIOCAN DORU
DI CONSTANTINESCU ANDREEA
DI CRISTEA ILIAS IULIAN
DI CURCAN MIHAI ROMAN
DI DAVID CORNELIA IONICA
DI DIMITRIU MIHAI
DI DUMITRESCU MONICA CRISTINA
DI FILIMON DOREL
DI FLORESCU IONELA
DI GAVRILESCU GHEORGHE ALBERTO
DI GOGANCEA VĂTĂȘOIU ALEXANDRA
DI GONDOȘ ALEXANDRU LAURENȚIU
DI GOSPODIN ELENA
DI GOSPODIN ELENA
DI GUȘE EMANUEL ROMEO
DI IANOȘ SORIN IONUȚ
DI IONETE CORNELIU
DI ISTRATE NICA CRISTINA VIRGINIA
DI ISTRATE NICA CRISTINA VIRGINIA
DI LIXĂNDROIU ALINA VIOLETA
DI LUNGU ALEXANDRA
DI LUNGU ALEXANDRA
DI LUNGU VIOREL
DI LUPU ȘTEFAN-IONUȚ
DI MARACINEANU IULIAN
DI MATEI ION DANUȚ
DI MOCANU DANA
DI MOISIL CORNEL LEONTIN
DI MOLDOVAN DORINA
DI MOLDOVAN IOAN
DI MOVILEANU CRISTINA OLIVIA IOANA
DI MURAR ALEXANDRU RĂZVAN
DI NICOLA MARIETA NELUȚA
DI NICOLAE EMILIAN
DI PANȚIRU ȘTEFAN BOGDANEL
DI PARASCHIVESCU LUCIAN NICOLAE
DI PARASCHIVESCU LUCIAN NICOLAE
DI PAVAL PAUL IOAN
DI PAVEL AGRIPINA
DI PETRINI VALENTINA
DI PIROȘCĂ CRISTIAN MIHAI
DI POMPARĂU ȘTEFAN 2
DI POMPARĂU ȘTEFAN
DI POP RODICA
DI POPESCU ADRIANA
DI POPESCU ELENA-LUCIANA
DI POPESCU IOAN CRISTIAN
DI POPESCU MIRCEA-FLORIN
DI PROTOPOPESCU ANIȘOARA
DI RĂDULESCU SUZANA
DI RUSU POMPILIA
DI SAHANSCHI ȘTEFANIA
DI SEVASTIAN RADU
DI ȘEVOIU LUCIA
DI STANCIU CONSTANTIN
DI STERCU TĂNASE
DI SZASZ ELISABETA
DI ȚÂBULEAC MIHAI
DI TEODORESCU ANCA
DI TEODORESCU ANCA
DI TIȚOIU IULIA MARIA
DI URSU ADRIAN DI VASILE LAURA – TEODORA
DI VLĂSCEANU ADRIANA LAURA
DI ZDRANC DANIEL LIVIU Vicepresedinte
DI ZDRÂNC DANIEL LIVIU