Autoritatea Națională  de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de  Utilități Publice

Gestiune directă – salubrizare –