În temeiul dispoziţiilor Ordonanței de Urgență nr. 38/2020 privind utilizarea  înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, documentele și/sau solicitările transmise de către persoanele fizice și/sau juridice beneficiare ale serviciilor on-line prestate de către A.N.R.S.C. vor fi semnate cu semnătură electronică calificată.

Pentru înregistrarea declarațiilor privind contribuția de 0.12% datorată A.N.R.S.C. se efectuează doar accesând Portalul de dedicat acestui tip de serviciu – https://declaratii.anrsc.ro/.

De asemenea, în vederea transmiterii documentațiilor pentru obținerea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice cât și a documentațiilor pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, se va utiliza adresa de e-mail: documentatii@anrsc.ro (PDF/RAR/ZIP).

Vă reamintim că întreaga activitate de relații cu publicul (persoane fizice, cât și persoane juridice), se desfășoară NUMAI PRIN CORESPONDENŢĂ POŞTALĂ SAU/ȘI ELECTRONICĂ; e-mail: cabinet@anrsc.ro,biroupresa@anrsc.ro; petiții@anrsc.ro Telefon: 021/3179751, fax: 021/3179752.

Alte articole