Agenda conducerii 2016

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C. este instituție publică de interes national, cu personalitate juridică, având ca obiect principal reglementarea, monitorizarea și controlul la nivel central al activităților din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aflate în sfera sa de reglementare, în conformitate prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu 01 ianuarie 2020 declarațiile privind contribuția datorata bugetului ANRSC se transmit exclusiv online (pe acest Portal) având în vedere Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 79/2017 cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea acestor dispoziții constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, potrivit prevederilor art. 47 alin. (3) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilitați publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 79/2017 privind modalitatea de achitare a contribuţiei prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017, cu modificările ulterioare, începând cu data de 01 ianuarie 2021 contribuţia se datorează la bugetul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.), după cum urmează:

a) în cuantum de 0,2% de către furnizorii/prestatorii de servicii de alimentare cu apă și de canalizare, precum și de servicii de salubrizare a localităților, din veniturile proprii înregistrate ca urmare a furnizării/prestării acestor servicii;

b) în cuantum de 0,12% de către furnizorii/prestatorii de servicii de iluminat public, precum și de servicii de transport public local și județean de persoane din veniturile proprii înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor/activităților aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C..

TOATE celelalte documente (facturi, petiții, raportări, etc.) se trimit pe adresa: Str Lucian Blaga, nr. 4, sector 3, București, cod poștal 031072.