Autoritatea Națională  de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de  Utilități Publice

Ordine licențe retrase/ suspendate/ respinse