Modificare condiții asociate licență

Cerere pentru modificarea condițiilor asociate licenței
Modificarea în cazul extinderii/restrângerii ariei de delegare a operatorului regional