Retragere licență

Cerere privind retragerea licenței
Încetarea contractului de delegare
Revocarea hotărârii de dare în administrare